RSIN: 857564195

KvK: 68724152

Zeeweg 105, 2224CC Katwijk aan Zee

Leiden Energieneutraal?

Projectvoorstel: Leiden Energieneutraal?                 juni 2017

“Om de stad Leiden energieneutraal te maken, in overeenstemming met het klimaatakkoord Parijs 2015, zijn analyses en oplossingen nodig. De politiek heeft zich gemakkelijk uitgesproken, maar technisch is het wellicht een onmogelijke opgave. De stichting Archiscienza wil wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling hierin stimuleren. Dit als voorbeeld voor de energieneutrale Hollandse stad.”

In een eerste fase vragen we een aantal jonge Leidse architecten en geïnteresseerde studenten van de Universiteit Leiden om aan de hand van “big data” het probleem te inventariseren en inzichtelijk te maken. Voor de helderheid stellen wij ons voor de binnenstad van Leiden, begrensd door de singels, als doelgebied te gebruiken. Uitgezocht moet worden:

 • Wat weten we al, wat is al uitgezocht?
 • De grootte van de oppervlakte van het gebied. 

 • Het totale verbruik van elektriciteit, gezinnen, bedrijven, instellingen, openbare verlichting en voorzieningen 
enz.
 • Het totale verbruik van gas, gezinnen, bedrijven, instellingen enz. 

 • Het totale verbruik van elektriciteit als alle auto’s in de binnenstad overgaan op electromotoren. Wat is de totale capaciteit van de accu’s?

 • Het zo verkregen totale behoefte aan gas en electra omzetten in één energie eenheid, al dan niet gecorrigeerd naar verwachte verandering in de naaste toekomst. 

 • Grafisch elegant en inzichtelijk aangeven hoeveel m2 zonnepanelen nodig zijn om aan de energiebehoefte van de binnenstad te voldoen. Evenzo hoeveel windmolens nodig zijn om aan de energiebehoefte van de binnenstad te voldoen. Zo kan het probleem inzichtelijk gemaakt worden.
 • Hoeveel m2 platte daken zonder schaduw zijn er in de binnenstad? 

 • Hoeveel m2 pannendaken zonder schaduw zijn er in de binnenstad? (zijn dakpannen met foto-elektrische 
cellen een oplossing voor een binnenstad met veel monumenten?). 

 • Hoe is de samenstelling van de ondergrond van Leiden, hoe diep is oogstbare aardwarmte te vinden? 

 • Hoeveel wateroppervlakte is er in de binnenstad, kan deze ingezet worden met gebruik van warmtepompen? 

 • Hoeveel van de energiebehoefte moet en kan in elektriciteit geleverd worden, hoeveel in lage temperatuur 
warmte (vloer-, wandverwarming) en hoeveel in hoge temperatuur warmte (monumenten)? 

 • Enz. enz. Als al deze data verzameld en duidelijk zijn, kunnen voorstellen van oplossingsrichtingen worden geformuleerd. 
Deze studie zal uitgevoerd worden binnen het kader van het RAP (Rijnlands Architectuur Platform), gefinancierd door de stichting ArchiScienza (30.000 euro) en cofinanciers (bijvoorbeeld Rabo Leiden, die hiermee ook haar netwerk inzet). Ter begeleiding moet een energiedeskundige uit Leiden gevonden worden. 
Een en ander zal door een schrijver en grafisch vormgever omgezet moeten worden in een aantrekkelijke publicatie en aan de gemeente, de bevolking en de landelijke politiek worden gepresenteerd.

Doel van de oefening is de enormheid van de opgave in kaart te brengen, met als voorbeeld de binnenstad met een hoge densiteit. Wat kan dit gebied zelf doen? Wat zijn de consequenties en het ruimtebeslag voor oplossingen in de rest van de gemeente, met ook haar eigen vraag?  En vandaar uit weer naar het landelijke gebied. Zit het al voldoende tussen de oren van burgers, dat zij zelf ook mee zullen moeten doen om het politieke doel te bereiken? De publicatie moet op een heldere, begrijpelijk en wetenschappelijk verantwoorde manier inzicht geven.

 

Begroting onderzoek Leiden energieneutraal?

    stichting ArchiScienza / RAP            
      aantal uren    kosten/uur   totaal per onderdeel
1.0 Onderzoek              
1.1   Huidige situatie, nulmeting energie gebruik binnenstad 160,00  uur 25,00   4.000,00  
1.2   Beschrijving relevante fysieke kenmerken binnenstad 120,00  uur 25,00   3.000,00  
1.3   Onderzoek best practices duurzame stedenbouw 120,00  uur 25,00   3.000,00  
1.4   Catalogus alternatieve duurzame energiebronnen  120,00  uur 25,00   3.000,00  
1.5   Analyse energie problematiek historische binnenstad 120,00  uur 25,00   3.000,00  
1.6   Organiseren brainstorm met binnenstadbewoners 80,00  uur 25,00   2.000,00  
1.7   Uitwerken voorstellen in toekomst scenario's 240,00  uur 25,00   6.000,00  
1.8   Organiseren presentatie aan publiek 80,00  uur 25,00   2.000,00  
1.9   Inschakelen energie/duurzaamheid adviseur 40,00  uur 75,00   3.000,00  
2.0 Publicatie              
2.1   Professionele tekst schrijver  80,00  uur 75,00   6.000,00  
                 
3.0 Vormgeving              
3.1   Professioneel vormgever  40,00  uur 75,00   3.000,00  
                 
4.0 Uitgeven              
4.1   Drukkosten bij oplage 5.000 stuks 1,00  post     6.000,00  
                 
5. Projectleiding            
5.1   Projectleider 5 maanden 6 uur per week 120,00  uur 75,00   9.000,00  
5.2   Presentatie         3.000,00  
                 
  TOTAALKOSTEN PROJECT exclusief BTW         56.000,00  
    21% BTW over posten 1.9 en  2 t/m 5 30.000,00   21%   6.300,00  
    Onvoorzien         2.700,00  
                 
  TOTAALKOSTEN PROJECT inclusief BTW         65.000,00  
© 2017 Stichting ArchiScienza • ProclaimerPrivacyverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV