ArchiScienza

De stichting ArchiScienza is opgericht op 9 mei 2017. Doel van de stichting is initiëren, stimuleren, deelnemen, en in standhouden van- en publiceren over activiteiten op het gebied van 1. Architectuur in de meest brede zin en 2. Wetenschap in de meest brede zin.

Het startvermogen van de stichting is 1,5 miljoen euro. De stichting onderneemt geen activiteiten om verdere fondsen te verwerven. Waar mogelijk wordt bij financiering van doelen, cofinanciering gestimuleerd, om een groter maatschappelijk effect te bewerkstelligen.

Het bestuur zoekt alleen zelf actief doelen en neemt initiatieven voor nieuwe doelen. Daarom kunnen geen aanvragen ter financiering gedaan worden. Doel is om via een vijfjarenplan de activiteiten van de stichting in vijf jaren af te ronden.

Doelen

Nieuws

28-12-21

Experiment Krewerd naar de volgende fase

De stichting ArchiScienza heeft het dorp Krewerd in het aardbevingsgebied Groningen geadopteerd. Vanaf 2017. Zie beleidsplan en https://www.experimentkrewerd.nl/.  

Experiment Krewerd wil de opgedrongen aardbevingsproblematiek op een positieve manier ombuigen tot een kans. De versterkingsoperatie en de energietransitie zijn aanleiding om het dorp in één keer toekomstbestendig te maken. De bewoners willen bij alle veranderingen het vertrouwde eigen karakter van hun dorp behouden en, niet bang voor vernieuwing, waar nodig verbeteren.

Het project is nu de volgende fase ingegaan. Alle woningen blijken versterkt te moeten worden, de plannen worden nu uitgewerkt door de door de bewoners zelf gekozen 20 architecten. De uitvoering van de versterkingen  wordt zelf georganiseerd door de dorpscoöperatie.De bewoners hebben een dorpsvisie eigen ontwikkeld dorpsplan aangenomen, die nu uitgevoerd gaat worden. De eerste 550.000 euro is hiervoor door het Nationaal Programma Groningen uitgekeerd. Tegelijkertijd pakt het dorp ook de andere grote  opgave aan: de energietransitie van het dorp. Het door het dorp ontwikkelde transitieplan is gesubsidieerd als proeftuin in het kader van het landelijke programma 'Gasvrije Wijken' (5,1 miljoen euro, samen met twee andere dorpen)

 

 

Lees verder
28-12-21

Kunstproject "de stijl van Leiden" gereed

3 december j.l. heeft burgemeester Lenferink van de gemeente Leiden het fotokunst project aan de perronzijde van het Achmea gebouw onthuld. Stichting ArchiScienza en het Lucas van Leyden Fonds financierden dit grote werk van fotograaf Rob Overmeer.

Vijfentwintig Leidenaren die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de wereld en onze stad, samen op één groot fotoportret, te zien op het Achmeagebouw langs het spoor bij Leiden Centraal. Dat is de Stijl van de Stad, een uniek Leids project op initiatief van Fons Verheijen, architect van het Achmeagebouw. Het portret werd gemaakt door fotograaf en ontwerper Rob Overmeer en wordt gerealiseerd met steun van het Lucas van Leyden Fonds en stichting ArchiScienza. De constructie is onlangs afgerond en vanaf 3 december is De Stijl van de Stad officieel geopend.

Lees verder
28-12-21

Grootse plannen voor de visualisatie van de Romeinse Limes (Unesco Werelderfgoed) in Katwijk

In juli 2021 is de Romeinse Limes in Nederland tot Unesco Werelderfgoed verklaard. Deze internationale allure brengt verplichtingen met zich mee. Alles wat er is van de Limes is verborgen onder de grond. De taak is dus: hoe visualiseer je de Limes. Katwijk heeft een bijzondere plaats in het verhaal van de Limes, Op het vaste land eindigt de 3500 km lange limes bij de uitwatering in Katwijk.In Katwijk zijn zer veel resten van de 400 jaar dat de Romeinen er waren gevonden. Er waren twee Forten: Brittenburg en Valkenburg en een jaar geleden is een 400 x 400 meter Legioenskamp opgegraven. De stichting ArchiScienza werkt mee met de werkgroep Romeinen in Katwijk.

Er zijn 9 niet bescheiden plannen gepresenteerd op een tentoonstelling afgelopen zomer en gepubliceerd in een boekje 'Limes Legacy".

Lees verder
© 2017 Stichting ArchiScienza • ProclaimerPrivacyverklaring
Webontwikkeling: 2nd Chapter BV